Celem projektu Zielona firma było wdrożenie zasad odpowiedzialnego biznesu, promowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji projektu PARP CSR fundator Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji – Evaco sp. zo.o. przystąpił do audytu wstępnego, a następnie certyfikującego w celu potwierdzenia działań pro-środowiskowych uzyskaniem certyfikatu „Zielone Biuro”. Kryteria certyfikatu obejmują m.in. zarządzanie zasobami, edukację ekologiczną oraz monitorowanie emisji CO2.

Zadaniem portalu Zielona firma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy, a także możliwość wymiany informacji i doświadczeń w obszarze prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Został skonstruowany licznik CO2, który służy podnoszeniu świadomości pro-ekologicznej oraz ułatwia „zielone” zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Więcej informacji na portalu: 

www.zielonafirma.org.pl