Projekt Art of Life realizujemy z liderem projektu Die Kinderfreunde z Austrii. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.

ART of Life to program mający na celu poprawę samooceny i świadomości siebie. Za pomocą sztuki odkrywamy siebie, aby poznać swoją tożsamość, nasze zasoby i skuteczny sposób na cieszenie się życiem, nawet w obliczu złych okoliczności. Jest to bardzo wyjątkowa i wyjątkowa zdolność człowieka do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i okolicznościami. Zwłaszcza poprzez sztukę odkryjemy sposoby na sensowne życie – ustanowimy sztukę życia.

Ucząc metod uczestnicy dowiedzą się, jak je wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście edukacji formalnej i nieformalnej. Dlatego w programie nie zabraknie również teorii psychologii i sztuki.