Lider Projektu: Kinderfreunde Muhlviertel z Austrii

Numer projektu: 2020-3-AT02-KA105-002914

Tytuł projektu: TC „Art Of Life”

Data warsztatów: 10-17 września 2022

Udział biorą przedstawiciele: : Litwa, Turcja, Włochy, Portugalia, Armenia, Chorwacja, Hiszpania, Austria i Polska

Główne cele warsztatu to:

  • wzmocnienie umiejętności kształtowania kluczowych kompetencji,
  • wzmocnienie kompetencji interpersonalnych i społecznych,
  • rozwój osobisty,
  • zdolność do zwiększania potencjału uczenia się,
  • nauka środków i technik artystycznych,
  • nauka metod outdooru i wiele innych …

Projekt Art of Life realizujemy z liderem projektu Die Kinderfreunde z Austrii. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.

ART of Life to program mający na celu poprawę samooceny i świadomości siebie. Za pomocą sztuki odkrywamy siebie, aby poznać swoją tożsamość, nasze zasoby i skuteczny sposób na cieszenie się życiem, nawet w obliczu złych okoliczności. Jest to bardzo wyjątkowa i wyjątkowa zdolność człowieka do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i okolicznościami. Zwłaszcza poprzez sztukę odkryjemy sposoby na sensowne życie – ustanowimy sztukę życia.

Ucząc metod uczestnicy dowiedzą się, jak je wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście edukacji formalnej i nieformalnej. Dlatego w programie nie zabraknie również teorii psychologii i sztuki.


RELACJA Z WARSZTATÓW