EDUKATOREdukator filarem włączenia społecznego w edukacji dorosłych

Program: Erasmus+

Sektor: Edukacja osób dorosłych

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: Edukator filarem włączenia społecznego w edukacji dorosłych

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035239

Okres realizacji: 02.2022-01.2024

 

Kolejny projekt przed nami! Cieszymy się bardzo. Projekt realizujemy w partnerstwie z EDU SMART z Irlandii oraz AESD z Rumunii. Zachęcamy do śledzenia informacji o projektu.

Nasz projekt zainspirowany jest dwiema obserwacjami. Po pierwsze, istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia włączenia społecznego w sektorze edukacji dorosłych, w całej Europie; a po drugie, należy dalej wspierać rozwój zawodowy edukatorów, którzy są często na pierwszej linii i to od nich w dużej mierze zależy poprawa włączenie społecznego w edukacji dorosłych.

Z tego powodu projekt ma na celu poprawę włączenia społecznego w edukacji dorosłych poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie docierania do dorosłych, motywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego, aby wprowadzić ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.


# listopad 2022

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport opracowany przez międzynarodowe konsorcjum w ramach projektu „Edukator filarem włączenia społecznego w edukacji osób dorosłych” (Program Erasmus+).

POLSKI – POBIERZ [PDF]

 

RUMUŃSKI – POBIERZ [PDF]

 

 

ANGIELSKI – POBIERZ [PDF]