Tytuł: Ready to start

Lider: Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji, Kraków

Partner: Samerimpeks Impulsi DOO Skopje, Macedonia Północna

Termin realizacji: 1.10.2023 – 30.09.2024

OPIS PROJEKTU:

W dzisiejszych czasach rynek pracy zmienia się bardzo szybko, a sytuacja geopolityczna ma wpływ na sytuację na rynkach. Ostatnie 2 lata pandemii, wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy wymagają od młodych osób nie tylko posiadania odpowiednich kwalifikacji, ale także umiejętności budowania kariery w dynamicznym otoczeniu. Raport „The Future of Jobs Report 2020” opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje, że w ciągu najbliższych 5 lat kluczowe umiejętności dla przyszłych pracowników to: analiza i rozwiązywanie problemów, kreatywność, przywództwo i wprowadzanie zmian, umiejętności cyfrowe i miękkie. Potwierdza to Cedefop w raporcie Skills Forecast 2030. Adecco Poland (2021) wskazuje, że najważniejsze umiejętności młodych pracowników to: umiejętność pracy w zespole, kreatywność i innowacyjność, komunikacja i negocjacje, umiejętności technologiczne oraz umiejętność uczenia się przez całe życie.

Narzędzia dla doradców zawodowych pomogą młodzieży w zdobywaniu umiejętności, które są nie tylko pożądane przez pracodawców, ale również przydatne w codziennym życiu. Dzięki temu młodzi ludzie będą bardziej skłonni do uczestnictwa w szkoleniach i kształceniu zawodowym, co zwiększy atrakcyjność tych działań. Narzędzia te będą elastyczne, ponieważ doradcy zawodowi będą mogli je wykorzystać w różnych kontekstach i dla różnych grup docelowych. Dzięki temu będą one dostępne dla każdego, niezależnie od poziomu edukacji, wieku czy umiejętności. W rezultacie projekt ten przyczyni się do zwiększenia elastyczności i różnorodności oferty kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto, te narzędzia będą elastyczne i dostępne dla różnych grup docelowych, co przyczyni się do zwiększenia elastyczności i różnorodności oferty VET, zgodnie priorytetami Programu Erasmus+.

GŁÓWNY CEL: STWORZENIE NOWYCH NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ EDUKACYJNYCH DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ W ZAKRESIE KARIERY ZAWODOWEJ I BUDOWANIA ŚCIEŻKI KARIERY MŁODYCH LUDZI.

CELE POŚREDNIE:

  • Optymalizacja narzędzi pracy dla doradców w obszarze doradztwa kariery
  • Większe szanse młodych ludzi na rynku pracy
  • Lepsze perspektywy kariery
  • Stabilna pozycja młodych pracowników na rynku pracy
  • Zwiększenie elastyczności i atrakcyjności kształcenia i szkoleń zawodowych

KLUCZOWE REZULTATY:

  • 1 poradnik dla doradców zawodowych w zakresu budowania ścieżki kariery
  • 3 zestawy edukacyjne do prowadzenia warsztatów kariery wraz z obudową multimedialną
  • narzędzia diagnozujące oraz wspierające badania predyspozycji
  • raport ewaluacyjny po pilotażowym testowaniu
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb rynku pracy

Wszystkie rezultaty będą w językach partnerstwa oraz w języku angielskim.


#aktualizacja 10.2023

WYSTARTOWALIŚCMY: READY TO START! – HAS STARTED!

W dniach 17-18 października odbyło się inaugurujące spotkanie projektu „Ready to start” w Skopije! Dziękujemy Partnerowi IMPULSI za zorganizowanie kick of meeting. Spotkanie nie było tylko formalnym rozpoczęciem projektu. To było bardzo owocne i produktywne spotkanie podczas którego omawialiśmy działania i rezultaty, które chcemy zrealizować.

Omówiliśmy wstępnie zakres sesji coachingowych w obszarze kariery zawodowej. Dodatkowo opracowaliśmy wstępną listę przyszłych zawodów, które będą nasi beneficjenci poznawać poprzez grę multimedialna wypracowaną w ramach projektu.

Do przyszłych zawodów znajdujących się na naszej wstępnej mapie są: Analityk Danych, Analityk Biznesowy w dziedzinie Materiałów Genetycznych, Specjalista ds. Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości, Tester Jakości, Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, Technik ds. Wodoru, Technik Fotowoltaiczny, Technik ds. Rozwiązań IT opartych na SI, Oficer ds. Etyki Danych, Rolnik Wegański, Hodowca Świerszczy.

Projekt rozpoczęty – do dzieła!

Zespół FERI