TRANSVERSAL

Transversal skills in time of COVID

Program: Erasmus+

Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: Transversal skills in time of COVID

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-VET-095699

Okres realizacji: 05.2021-04.2023

Realizujemy projekt w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+. Nasi partnerzy Edu Smart Training Centre z Irlandii oraz EDITC z Cypru.

Celem projektu będzie wzmocnienie kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym w branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych/multimedialnych materiałów do nabywania i kształtowania kompetencji personalnych i społecznych (KPS).

Chcemy w ramach projektu wypracować narzędzia i rozwiązania pozwalające na rozwój kwalifikacji personalnych i społecznych jako niezbędnego uzupełnienia kompetencji zawodowych branży administracyjnej. A także poprzez wzmocnienie kompetencji podnieść jakość usług w branży oraz wzrostu kompetencji miękkich pozwalających na budowanie szerszych partnerstw lokalnych i międzybranżowych.

Zachęcamy do śledzenie informacji o projekcie.

 


#aktualizacja 11.2022

Zagraj z nami!
Poniżej linki do gry edukacyjnej stworzonej w ramach międzynarodowego projektu „Transversals skills in time of Covid” w 3 językach: polskim, angielskim i greckim.

WERSJA POLSKA

 

WERSJA ANGIELSKA

 

WERSJA GRECKA

 


#aktualizacja 10.2022

Szanowni Państwo,

w dniach 12-16 października wraz z naszymi Partnerami EDITC Ltd Cypr, EDU SMART Training Centre Ltd. Irlandia uczestniczyliśmy w warsztatach międzynarodowych w ramach projektu „Transversals skills in time of COVID”.

Warsztaty to nie tylko dyskusje dotyczące rezultatów, to nie tylko wymiana doświadczeń w obszarze VET oraz kompetencji personalnych i społecznych, to także nie tylko analizowanie dotychczasowych doświadczeń, ale także planowanie kolejnych działań!
Było bardzo kreatywnie, i inspirująco, ciekawie i partnersko!

Spędziliśmy aktywnie czas, poznając przy okazji różne tajniki cypryjskie oraz wzięliśmy czynny udział w Dniach Programu Erasmusa w Nikozji.
Już tęsknimy za warsztatową aurą oraz za cypryjskim słońcem!

Mamy nadzieję, że w przyszłości w ramach nowych projektów uda nam się wrócić na Cypr i do naszego EDITC Ltd!

Dziękuję za wspólny czas Partnerom!

Do zobaczenia w Krakowie,

Zespół FERI


 

#aktualizacja 07.2022

Szanowni Państwo,

kolejny etap za nami w projekcie „Transversals skills in time of COVID”! Wspólnie z Partnerami zakończyliśmy opracowywanie różnych materiałów oraz Poradnika dla Nauczycieli i Trenerów kształcenia zawodowego.
Zapraszamy do zapoznania się!

Niebawem wszystkie materiały będziemy udostępniać dla Państwa na specjalnej platformie dedykowanej wypracowanym rezultatom w ramach realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych!

Zespół FERI

 

METHODOLOGICAL_GUIDE _FOR_VOCATIONAL_EDUCATION_TEACHERS_ENG


PORADNIK_METODYCZNY_NAUCZYCIELA_KSZTAŁCENIA_ZAWODOWEGO

 


#aktualizacja 11.2021

Szanowni Państwo,

Z końcem września 2021 zakończyliśmy pracę nad raportem dotyczacy. Kompetencii personlanych i społecznych w branży ekonomiczno-administracyjnej w ramach projektu „Transversals skills in time of COVID”. Wszystkim Państwu, którzy brali udział w badaniach bardzo dziękujemy za wsparcie w docieraniu do danych. Państwa aktywność pozwoliła na wygenerowanie wniosków. Mamy nadzieję, że Raport spotka sie z Państwa uznaniem. Zabieramy się za materiały edukacyjne, skoro określiliście Państwo luki kompetencyjne dla naszej branży ekonomiczno-adminiatracyjnej.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

 

 RAPORT w wersji polskiej

 


 RAPORT w wersji angielskiej

 


 RAPORT w wersji greckiej