TRANSVERSAL

Transversal skills in time of COVID

Program: Erasmus+

Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: Transversal skills in time of COVID

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-VET-095699

Okres realizacji: 05.2021-04.2023

Realizujemy projekt w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+. Nasi partnerzy Edu Smart Training Centre z Irlandii oraz EDITC z Cypru.

Celem projektu będzie wzmocnienie kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym w branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych/multimedialnych materiałów do nabywania i kształtowania kompetencji personalnych i społecznych (KPS).

Chcemy w ramach projektu wypracować narzędzia i rozwiązania pozwalające na rozwój kwalifikacji personalnych i społecznych jako niezbędnego uzupełnienia kompetencji zawodowych branży administracyjnej. A także poprzez wzmocnienie kompetencji podnieść jakość usług w branży oraz wzrostu kompetencji miękkich pozwalających na budowanie szerszych partnerstw lokalnych i międzybranżowych.

Zachęcamy do śledzenie informacji o projekcie.