Program: Erasmus+

Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: WeRskills – platforma informacyjno-konsultacyjna wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności na poziomie krajowym i europejskim

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065107

Okres realizacji: 11.2019 – 04.2022

Celem projektu jest opracowanie modelu rekrutacji do konkursów umiejętności zawodowych o zasięgu globalnym, promowanie umiejętności zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współpracę międzynarodową, rozwój krajowych konkursów umiejętności we współpracy z organizacjami branżowymi, promowanie kształcenia i szkoleń zawodowych, zwiększenie motywacji młodych ludzi do nauki zawodu

Partnerzy projektu:

  1. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Polska (koordynator projektu)
  2. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN), Polska
  3. Krajowa Federacja Węgierskich Wykonawców Budowlanych (EVOSZ), Węgry
  4. Fundacja Rozwoju Edukacji i Innowacji (FERI), Polska
  5. Centrum edukacji i technologii informatycznych (EDITC LTD), Cypr

Kontakt: Małgorzata Kowalska malgorzata.kowalska@itee.radom.pl

Facebook: www.facebook.com/WeRskillsProject