Tytuł: Zielona siła – Green Power

Lider: Green Industry Foundation Warszawa
Partner: Baba Husky ROVANIEMI, Finaldia
Parnter: Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji, Kraków
Czas realizacji: 1.12.2023-30.11.2024

Głównym celem projektu, a tym samym oczekiwanym rezultatem jest ROZWINIĘCIE WIEDZY I KOMPETENCJI PARTNERÓW WE WZMACNIANIU KREATYWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI KRYTYCZNEGO MYŚLENIA MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE WSPIERANIA ICH ROLI W ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 1. zebranie informacji oraz dobrych praktyk dotyczących wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia;
 2. opracowanie i przetestowanie materiałów szkoleniowych dla edukatorów (dalej: materiałów) w zakresie wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia.
  W ramach projektu powstaną następujące produkty:
 3. zbiór dobrych praktyk dot. wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia;
 4. przetestowane materiały szkoleniowe dla edukatorów w zakresie wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia;
  Bezpośrednimi rezultatami projektu będzie:
 5. poszerzenie wiedzy i umiejętności przez ekspertów partnerów w zakresie wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia;
 6. powiększenie przez partnerów instrumentarium (zbiór dobrych praktyk i materiałów), które jest wykorzystywane do rozwijania umiejętności nowych współpracowników;
 7. poszerzenie przez partnerów swojej sieci współpracy;
 8. dostęp do zbioru dobrych praktyk i materiałów przez instytucje współpracujące z partnerami oraz wszystkie inne organizacje oraz edukatorów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności pracy z młodzieżą.

DZIAŁANIA:
W ramach projektu podejmiemy następujące działania:

 • warsztaty międzynarodowych ekspertów,
 • zebranie informacji oraz dobrych praktyk dotyczących wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia;
 • opracowanie i przetestowanie materiałów szkoleniowych dla edukatorów w zakresie wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia,
 • testowanie wypracowanych rozwiązań,
 • promowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.

REZULTATY:
Ilościowe:

 • 1 raport z dobrymi praktykami,
 • 3 programy warsztatowe wraz z materiałami edukacyjnymi, w tym: 3 testy, 3 prezentacje multimedialne, 9 podcastów, 15 quziów/komiksów, 30 kart pracy/zadań, 3 scenariusze

Jakościowe: poszerzenie wiedzy i umiejętności przez ekspertów partnerów w zakresie wzmacnianie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia; powiększenie przez partnerów instrumentarium (zbiór dobrych praktyk i materiałów); zwiększenie wiedzy dot. Programu Erasmus+, poprawa wizerunku partnerów.