Warsztaty w ramach projektu TC „Art Of Life”
|

Warsztaty w ramach projektu TC „Art Of Life”

Od dzisiaj Trenerki FERI rozpoczęły tygodniowe warsztaty w ramach projektu TC „Art Of Life” organizowane przez Kinderfreunde Muhlviertel z Austrii! Główne cele warsztatu to:– wzmocnienie umiejętności kształtowania kluczowych kompetencji,– wzmocnienie kompetencji interpersonalnych i społecznych,– rozwój osobisty,– zdolność do zwiększania potencjału uczenia się,– nauka środków i technik artystycznych,– nauka metod outdooru i wiele innych … W…