Misją Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego oraz wspieranie gospodarki wolnorynkowej.

Chcemy wzmacniać potencjał polskiego społeczeństwa dlatego nasza działalność realizowana będzie w następujących obszarach:

  • Wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości poprzez upowszechnienie edukacji ekonomicznej i ekologicznej wśród młodzieży i przedsiębiorców.
  • Uczestniczenie w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie m.in. powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zwiększenie aktywności obywatelskiej jest głównym z zadań jakie nakłada na siebie fundacja. Będziemy dążyć do wyrównywania szans i niwelowania barier łączac przedsiębiorczość ze społeczną odpowiedzialnością.

Będziemy przekonywać, że troska o zrównoważony rozwój otwiera przed nami szanse i możliwości budowania społeczeństwa opartego na innowacji połączonej z troską o środowisko.

Wiedząc, że  świadome i obywatelskie społeczeństwo bierze swoje źródło w dobrze ugruntowanej wiedzy zapewniamy, że szczególnie aktywnie włączymy się w wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Troska o dobro wspólne, wspieranie wartości opartych na tradycji i gospodarce wolnorynkowej są dla nas impulsem do podejmowania działań na rzecz budowania solidarności międzypokoleniowej. Wierzymy, że tylko w ten sposób możemy zadbać o przyszły rozwój naszych pokoleń.