Program: Erasmus+

Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: WeRskills – platforma informacyjno-konsultacyjna wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności na poziomie krajowym i europejskim

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065107

Okres realizacji: 11.2019 – 04.2022

Celem projektu jest opracowanie modelu rekrutacji do konkursów umiejętności zawodowych o zasięgu globalnym, promowanie umiejętności zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współpracę międzynarodową, rozwój krajowych konkursów umiejętności we współpracy z organizacjami branżowymi, promowanie kształcenia i szkoleń zawodowych, zwiększenie motywacji młodych ludzi do nauki zawodu

Partnerzy projektu:

 1. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Polska (koordynator projektu)
 2. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN), Polska
 3. Krajowa Federacja Węgierskich Wykonawców Budowlanych (EVOSZ), Węgry
 4. Fundacja Rozwoju Edukacji i Innowacji (FERI), Polska
 5. Centrum edukacji i technologii informatycznych (EDITC LTD), Cypr

Kontakt: Małgorzata Kowalska malgorzata.kowalska@itee.radom.pl

Facebook: www.facebook.com/WeRskillsProject

Strona projektu: Skills Change People – People Change World (werskills.com)

 


Platforma współpracy, wymiany wiedzy oraz kontaków.

 

WeRskills Community ePlatform

 

Bezpłatna rejestracja na platformie pod tym linkiem.

 

Produkty projektu:

 1. WeRskills Project Recommendations – How to organize national skills competitions based on the WorldSkills format? (PDF)
 2. BEST PRACTICES GUIDE- A guide with advice on preparation of experts and competitors for international skills competitions in construction and building technology (PDF)

 3. WeRskills Project Recommendations – How to organize national skills competitions based on the WorldSkills format? (PDF)
 4. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Cyprus/ENG (PDF)
 5. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Cyprus/GR (PDF)
 6. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Cyprus/HU (PDF)
 7. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Cyprus/PL (PDF)
 8. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Hungary/ENG (PDF)
 9. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Hungary/GR (PDF)
 10. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Hungary/HU (PDF)
 11. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Hungary/PL (PDF)
 12. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Poland/ENG (PDF)
 13. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Poland/GR (PDF)
 14. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Poland/HU (PDF)
 15. Test projects: PLASTERING AND DRYWALL SYSTEMS – Poland/PL (PDF)