Projekt EDUGameBox został przygotowany i wdrożony przez Partnerów z Polski ( Nowe Motywacje oraz Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji) z Czech (Institut INPRO) oraz Rumunii (AESD – Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabilă)

Głównym celem projektu było zapewnienie edukatorom wsparcia poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań aktywizujących i uatrakcyjniających procesy rozwojowe, a co za tym idzie podniesienie efektywności edukacji osób dorosłych poprzez możliwość korzystania osób projektujących działania rozwojowe ze zbioru gier szkoleniowych wraz z kompletem materiałów oraz precyzyjnych instrukcji do ich przeprowadzenia.

Cele szczegółowe projektu:

  • Stworzenie miejsca online, dostępnego dla wszystkich edukatorów, pozwalającego pobierać narzędzia i korzystać z nich, szczególnie w sytuacjach, kiedy grupy osób uczących się nie dysponują środkami potrzebnymi na skorzystanie z rozwiązań komercyjnych, dostępnych na rynku.
  • Umożliwienie korzystania z edukacji pozaformalnej osobom dorosłym z mniejszych miejscowości, obszarów wiejskich, a także zachęcenie i niwelowanie barier społecznych, odległościowych u osób dorosłych z mniejszymi szansami oraz mniejszymi umiejętnościami, zachęcenie edukatorów do dzielenia się wypracowanymi przez siebie rozwiązaniami i zapewnienie im podstawowej bazy, którą wspólnie będą mogli rozbudowywać, jak również korzystać z ogólnodostępnych inspiracji, które wpłyną na atrakcyjność i efektywność działań edukacyjnych przez nich proponowanych.
  • Minimalizowanie barier dostępności zasobów bazujących na gamifikacji.
  • Wzbogacenie programów edukacyjnych o nowe narzędzia, będące wynikiem pracy zespołu doświadczonych edukatorów, techników, HR i ekspertów rynku szkoleniowego.

Zapraszamy do korzystania z rezultatów edukacyjnych: https://edugamebox.com/pl/home-polski/