Develop Your Creativity

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2023

Głównym celem projektu „Rozbudź w sobie kreatywność” jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego w celu wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

W projekcie biorą udział 4 organizacje z różnych części Europy: z Polski – Stowarzyszenie „Kreatywni dla biznesu” oraz Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji), z Bułgarii – Global Organization For Development /G.O.D./), z Irlandii – Edu Smart Traning Centre Limited.

Projekt buduje swoje działania w oparciu o pobudzanie kreatywności poprzez szeroko rozumianą kulturę i sztukę. Budowanie kreatywności w edukacji poza formalnej osób dorosłych wiąże się z szeregiem barier, aby im przeciwdziałać należy wyposażyć edukatorów w odpowiednie narzędzia i materiały do pracy. Jednym ze sposobów jest właśnie kultura, która może być przedstawiania w różnych formach i odsłonach: teatr, obraz, muzyka i inne. Umiejętności kulturowe i twórcze dają osobom dorosłym kompetencje takie jak kreatywność, pomysłowość, rozwiązywanie problemów, współdziałanie. Projekt wpisuje się w realizację priorytetu horyzontalnego – wsparcie kreatywności i świadomości kulturowej.

Projekt zainspirowany jest obserwacjami, dokumentami i badaniami europejskimi dotyczącymi edukacji dorosłych. Istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia włączenia społecznego poprzez edukację w całej Europie, gdyż wspieranie dorosłych w nabywaniu umiejętności i kompetencji warunkuje samorealizację, zdrowie, szanse na zatrudnienie oraz włączenie społeczne pomaga wzmacniać odporność Europy w okresie szybkich i głębokich przemian.

PRODUKTY PROJEKTU:

MATERIAŁY DO POBRANIA:


#aktualizacja 28.03.2023

ARTYKUŁ
Zapraszamy do lektury!
Nasz artykuł „Nowy dialog międzypokoleniowy po COVID-19″ można przeczytać: https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/nowy-dialog-miedzypokoleniowy-po-covid-19


#aktualizacja 27.03.2023

ARTYKUŁ
Zapraszamy do odwiedzenia strony EPALE, lider projektu Stowarzyszenie Krea opracowało ciekawy artykuł pt: „Jak rozwijać kreatywność seniorów” https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/jak-rozwijac-kreatywnosc-u-seniorow