Naszą misję realizować będziemy poprzez główne założenia:

  • Wspieranie edukacjI
  • Zrównoważony rozwój
  • Wyrównywanie szans społecznych
  • Ekologia
  • Społeczna odpowiedzialność

Celami szczegółowymi powyższych założeń są cele zapisane w statucie jako:

  • Edukacja, innowacja i rozwój o charakterze ogólnym, w tym o charakterze ekonomicznym, sportowym i kulturalnym.
  • Edukacjia, innowacja i rozwój dotyczące ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w zakresie edukacji, innowacji i rozwoju dotyczących nowych technologii i rozwiązań.