Zespół FERI nadzoruje Zarząd: 

PREZES ZARZĄDU

Ewa – posiada doświadczenie we wdrażaniu CSR w przedsiębiorstwie, specjalista w dziedzinie EKO-certyfikatów, kierownik projektów edukacyjnych dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowane z budżetu Unii Europejskiej i środków państwowych. Od 2011r. zarządza projektami szkoleniowymi współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, od ponad 25 lat zarządza zespołami projektowymi / sprzedażowymi, posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego. Cechują ją wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, analityczne, syntetyczne, prowadzenie zespołów, praca grupowa i indywidualna.

Zespół FERI to kreatywni, energiczni i dynamiczni ludzie szukający odpowiedzi i rozwiązań na wyzwania. To osoby w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. To eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach, ale też młodzi uczący się pionierzy.

Między innymi w zespole mamy:

Aleksandra – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),  ukończyła Master of Business Administration MBA (Collegium Humanum w Warszawie), absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Stosunki międzynarodowe. Ukończyła również studia podyplomowe m.in.: Doradztwo europejskie (2003), Coaching w biznesie (2013), Doradztwo zawodowe i personalne (2016)., coach, doradca, trener (szkolenia dla pracowników MMŚP, menadżerów, młodzieży, nauczycieli, tutorów, pracowników sektora samorządowego), wykładowca akademicki.  Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z zespołem międzynarodowym oraz w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE i krajowych. W swoim portfolio ma paletę artykułów merytorycznych, case studies, materiałów edukacyjnych, w tym także materiałów cyfrowych.

Andrzej – uczeń technikum informatycznego, dobrze rokujący młodzieniec. W FERI zaczął swoją karierę jako wolontariusz 2 lata temu, od czerwca 2023 rozpoczął regularną współpracę w obszarach takich jak: strony www, materiały graficzne, sķład tekstów czyli wszystko w obszarze zawodowego przygotowania! Ma swoich mentorów w FERI i zaczyna przygodę zawodową!

Ewa – magister informatyki, od 2010r. specjalistka od nowych technologii, koordynator projektów technologicznych i cyfrowych. Specjalizuje się w tworzeniu materiałów multimedialnych na styku nowych technologii, edukacji i biznesu. Materiały i rozwiązania dedykowane kształceniu zawodowemu. Od 10 lat realizuje działania w branży kreatywnej, tworzy i nadzoruje zespoły programistów, grafików i animatorów. Posiada w swoim portfolio: budowę portali edukacyjnych, gier multimedialnych, stron www, aplikacji mobilnych. Autorka wielu materiałów edukacyjnych oraz artykułów branżowych.

Greta – specjalistka ds. projektów edukacyjnych, trener, ekspert w obszarach m.in. kompetencje miękkie, kompetencje komunikacyjne i społeczne, kompetencje zarządzania projektami. Od 2009 r. realizuje projekty współfinansowane przez UE, granty szwajcarskie i inne krajowe źródła. Jako trener prowadziła zajęcia i warsztaty dla różnych grup: młodzieży, nauczycieli, edukatorów, pracowników. Buduje zespoły, zajmuje się rozwojem osobistym i zawodowym różnych grup społecznych. Ponadto współtworzy projekty edukacyjne.

Kamila – z zawodu jest magistrem inżynierem biotechnologii ze specjalnościami biotechnologii przemysłowej, ochrony środowiska, analityki biotechnologicznej. Od roku pracuje jako specjalista do spraw sprzedaży i zakupu, w firmie dystrybuującej odczynniki chemiczne i granulaty tworzyw sztucznych. Ponadto posiada 4 letnie doświadczenie w pracy administracyjnej zdobyte w Urzędzie Miasta Nowy Sącz. Organizowała finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Sączu. Uwielbia pracę zarówno z ludźmi jak i dokumentami. Od 2022 roku współpracuje z FERI przy realizacji projektów edukacyjnych.

Magda – absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją zarządzanie projektami międzynarodowymi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Swoje zainteresowania nadawcze skupia wokół zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem. Od 2006 roku aktywnie działa w realizacji projektów jako członek zespołów projektowych oraz koordynator.  Specjalizuje się w zarządzaniu finansami (planowaniu i rozliczaniu kosztów) oraz zarządzaniu ryzykiem. Dobra organizatorka.

Sławek – 25 lat doświadczenia zawodowego, ekspert w przemyśle chemicznym (w tym sektor petrochemiczny, odnawialne źródła energii, bio rozwiązania, recykling). Główne podejmowane działania to eko rozwiązania, zarządzanie zrównoważone, cyfrowe rozwiązania w sektorze chemii, zarządzanie zespołem, edukacja VET, wsparcie przemysłu w obszarach związanych z zieloną i cyfrową transformacją. Ma doświadczenie w pracy m.in. z przemysłem, przedstawicielami firm krajowych i międzynarodowych, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi. Cechuję się umiejętnościami współpracy, dobrą organizacją pracy, strategicznym działaniem i ukierunkowaniem na rozwiązania biznesowe.