Zespół Fundacji to osóby z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu problemów lokalnych społeczności oraz doświadczeniem edukacyjnym. Każdy z nas uczestnicząc w realizacji zaplanowanych działań posiada bogate doświadczenie zawodowe.

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Ewa – posiada doświadczenie we wdrażaniu CSR w przedsiębiorstwie, specjalista w dziedzinie EKO-certyfikatów, kierownik projektów edukacyjnych dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowane z budżetu Unii Europejskiej i środków państwowych. Od 2011r. zarządza projektami szkoleniowymi współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, od ponad 25 lat zarządza zespołami projektowymi / sprzedażowymi, posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego. Cechują ją wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, analityczne, syntetyczne, prowadzenie zespołów, praca grupowa i indywidualna.

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Magdalena – absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją zarządzanie projektami międzynarodowymi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Swoje zainteresowania nadawcze skupia wokół zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem. Od 2006 roku aktywnie działa w realizacji projektów jako członek zespołów projektowych oraz koordynator. Opracowuje projekty biznesowe oraz projekty dofinansowane ze środków unijnych dla mikro, małych i średnich firm. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami (planowaniu i rozliczaniu kosztów) oraz zarządzaniu ryzykiem. Trener i szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Świetnie zarządza swoim czasem oraz czasem swojego zespołu, mając na uwadze efektywność finansową. Dobra organizatorka.