TRANSVERSAL

Transversal skills in time of COVID

Program: Erasmus+

Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: Transversal skills in time of COVID

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-VET-095699

Okres realizacji: 05.2021-04.2023

Branża:

Branża administracyjno-finansowa to sektor gospodarki, w którym zatrudnione są osoby zajmujące się różnymi aspektami zarządzania finansami i administracji w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. Do branży administracyjno-finansowej zaliczają się m.in. działy księgowości, kadr, płac, controlling, audytu, zarządzania ryzykiem, administracji, a także inwestycji i finansów. Osoby pracujące w tej branży zajmują się planowaniem, organizacją i koordynacją działań związanych z finansami i administracją, a także kontrolą kosztów, tworzeniem budżetów, analizą finansową, obsługą klientów oraz przygotowywaniem i analizowaniem różnego rodzaju raportów i dokumentów. Branża administracyjno-finansowa jest ważna dla prawie każdego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na utrzymanie płynności finansowej i sprawnego funkcjonowania całej organizacji. Praca w tej branży wymaga nie tylko wiedzy z zakresu finansów i zarządzania, ale również umiejętności analitycznych, organizacyjnych i interpersonalnych. Pracownicy branży administracyjno-finansowej często muszą pracować z klientami, dostawcami i innymi pracownikami wewnątrz organizacji, co wymaga od nich odpowiednich kompetencji interpersonalnych.

Realizujemy projekt w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+. Nasi partnerzy Edu Smart Training Centre z Irlandii oraz EDITC z Cypru.

Celem projektu będzie wzmocnienie kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym w branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych/multimedialnych materiałów do nabywania i kształtowania kompetencji personalnych i społecznych (KPS).

Chcemy w ramach projektu wypracować narzędzia i rozwiązania pozwalające na rozwój kwalifikacji personalnych i społecznych jako niezbędnego uzupełnienia kompetencji zawodowych branży administracyjnej. A także poprzez wzmocnienie kompetencji podnieść jakość usług w branży oraz wzrostu kompetencji miękkich pozwalających na budowanie szerszych partnerstw lokalnych i międzybranżowych.

Zachęcamy do śledzenie informacji o projekcie.


#aktualizacja 04.2023
Projekt został zakończony z sukcesem 30.04.2023. Wszystkie wypracowane rezultaty i materiały znajdują się na Platformie:
Zapraszamy do korzystania!

#aktualizacja 04.2023

W dniu 29.04.2023 w Przysietnicy w remizie OSP odbyły się warsztaty upowszechniające w ramach projektu „Transversal skills in time of COVID” zorganizowane we współpracy z Stowarzyszeniem Górali Popradzkich w Przysietnicy.

Warsztaty prowadziła Ekspertka FERI Kamila Wnęk-Domin, która wciągnęła uczestników w dyskusję i przegalopowali przez różne formy i propozycje edukacyjne umieszczone na platformie projektowej:
feriplatform.org.pl

Dziękujemy za udział Uczestniczkom i Uczestnikom, a Przedstawicielom Stowarzyszenia Górali Popradzkich za współpracę i zaangażowanie w promocję naszych produktów!

Do zobaczenia!
Zespół FERI


#aktualizacja 18.03.2023

WARSZTATY

18 marca odbyły się w Opolu warsztaty upowszechniające projekt „Transversal skills in time of Covid”, pod tytułem „Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy”. W trakcie spotkania zostały przedstawione produkty projektu na naszej platformie feriplatform.org.pl oraz szczegółów poprowadzono jeden moduł w oparciu o wypracowane rezultaty dot. Konflitów w pracy. Działo się! Dyskusjom nie było końca. Warsztaty prowadzili nasi eksperci wspólnie z ekspertami Edusmart! Było inspirująco!

Dziękujemy Uczestnikom oraz Naszemu Partnerowi!


#aktualizacja 9.03.2023

SEMINARIUM
W dniu 9 marca 2023 w Dublinie nasz Partner Edusmart zorganizował semianrium upowszechniające rezultaty projektu „Transversal skills in time of Covid”. Seminarium rozpoczęła moderatorka Patricia Mordon, która dodatkowo zaprezentowała efekty i produkty projektu. Odbyła się także dyskusja dotycząca projektów europejskich, wartości współpracy międzynardowej poprowadzona przez Dominikę Marcinkowską. Następnie odbyły się warsztaty praktyczne wokól tematyki stresu, jak radzić sobie ze stresem w pracy – zaproszeni eksperci irlandcy prezentowali różne dobre praktyki odwołując sie do wypracowanych materiałów projektowych. Seminarium było bardzo aktywizujące, zrealizowano część warsztatową modułu, co było bardzo dobrze ocenione przez Uczestników spotkania.

Kolejny sukces Edusmart!

Dziękujemy i gratulujemy!


#aktualizacja 8.03.2023

W dniu 8 marca 2023 odbyły się warsztaty upowszechniające w Dublinie promujące nasze produkty! Jednocześnie w formie praktycznych zajęć testowano zarządzanie stresem, konflikty w pracy, praca zdalna itd. Ciekawe dyskusje, wykorzystywano platformę w pracy warsztatowej! Uczestnicy uśmiechnięci, zadający pytania – to jest to co cieszy!


#aktualizacja 6.03.2023

Konferencja upowszechniająca i podsumowująca projekt „Transversal Skills in Time of Covid” odbyło się dziś (6/03/23) w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Spotkanie otworzyła pani wicemarszałek Zuzanna Donath – Kasiura – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Uczestników konferencji przywitał także zastępca dyrektora jednostki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, pan Dariusz Mazurczak

Spotkanie poprowadziła Lilianna Łuczyńska z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Na sali było ponad 80 osób z branży ekonomiczno – administracyjnej.

Kamila Wnęk – Domin z naszej fundacji 🇵🇱 opowiedziała o projekcie i wypracowanych rezultatach oraz o platformie, która została wypracowana w ramach projektu.

Prezes EDU SMART Training Centre D I A L O G of Transformation 🇮🇪 przedstawiła trendy kompetencji miękkich i twardych oraz omówiła materiały zamieszczone na platformie skupiając się na grze decyzyjnej. Następnie poprowadziła moderowaną dyskusję: Dokąd zmierzamy w pracy zdalnej i elastycznych formach zatrudnienia.

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczących:
🔶 umiejętności przekrojowych i ich zastosowania w czasie Covid
🔶 dobrych praktyk z krajów EU, nowych przepisów z zakresu możliwości pracy zdalnej, pracy w wielokulturowym środowisku
🔶 zasad kultury i etyki w miejscu pracy

Spotkanie zwieńczyła moderowana debata ekspercka pt: „Budowanie kompetencji społecznych i personalnych w branży ekonomiczno-administracyjnej po pandemii COVID” z udziałem wicedyrektorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Violetty Łabędzkiej, dyrektorki Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbary Kamińskiej oraz przedstawicielki Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Alicji Gawinek.

Na koniec przedstawicielka FERI Kamila wręczyła certyfikaty.

Dziękujemy pięknie za przybycie! 🇵🇱🇮🇪🇨🇾🇪🇺🎉

Zespół FERI


#aktualizacja 1.2023

Kolejne spotkanie w Dublinie!!
Trochę zimniej niż w październiku na Cyprze:) humory jednak dopisują! Cały Zespół cypryjski EDITC, polski FERI oraz gospodarze EDU SMART – intensywne dyskusje, warsztaty, planowanie działań upowszechniających! Z uśmiechem i energią kreujemy ostatnie edukacyjne rozwiązania! Było inspirująco i wesoło! Praca wykonana zgodnie z planem!

Dziękujemy wszystkim za intensywną pracę i zaangażowanie!


#aktualizacja 12.2022

Zagraj z nami!
Poniżej linki do kolejnej gry edukacyjnej stworzonej w ramach międzynarodowego projektu „Transversal skills in time of Covid” w 2 językach: polskim, angielskim i greckim.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA GRECKA


#aktualizacja 11.2022

„Transversal skills in time of Covid” – our international project meeting! W trakcie spotkania omówiliśmy opracowane i przygotowane produkty multimedialne. Ustaliliśmy kolejne działania eksperckie oraz zarys działań upowszechniających. Zaplanowaliśmy także ostatnie spotkanie w Irlandii, gdzie będziemy pracować nad agendami na konferencję zamykającą projekt oraz seminaria upowszechniające. Ufff… na szczęście był też czas na planowanie!
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy już nie zaczęli rozmów dot. #ERASMUS2023! Mamy mnóstwo pomysłów! Dream team! Cieszymy się, że nasi Partnerzy chcą z nami dalej współpracować 😀 Bardzo to dla nas ważne! Zaangażowanie, lojalność i zaufanie to wartości, które stanowią serce #FERI.


#aktualizacja 11.2022

Zagraj z nami!

Poniżej linki do gry edukacyjnej stworzonej w ramach międzynarodowego projektu „Transversal skills in time of Covid” w 3 językach: polskim, angielskim i greckim.

Link do wersji polskiej

Link do wersji angielskiej

Link do wersji greckiej

Zespół FERI


#aktualizacja 11.2022

Zagraj z nami!
Poniżej linki do gry edukacyjnej stworzonej w ramach międzynarodowego projektu „Transversal skills in time of Covid” w 3 językach: polskim, angielskim i greckim.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA GRECKA


#aktualizacja 10.2022

Szanowni Państwo,

w dniach 12-16 października wraz z naszymi Partnerami EDITC Ltd Cypr, EDU SMART Training Centre Ltd. Irlandia uczestniczyliśmy w warsztatach międzynarodowych w ramach projektu „Transversal skills in time of COVID”.

Warsztaty to nie tylko dyskusje dotyczące rezultatów, to nie tylko wymiana doświadczeń w obszarze VET oraz kompetencji personalnych i społecznych, to także nie tylko analizowanie dotychczasowych doświadczeń, ale także planowanie kolejnych działań!
Było bardzo kreatywnie, i inspirująco, ciekawie i partnersko!

Spędziliśmy aktywnie czas, poznając przy okazji różne tajniki cypryjskie oraz wzięliśmy czynny udział w Dniach Programu Erasmusa w Nikozji.
Już tęsknimy za warsztatową aurą oraz za cypryjskim słońcem!

Mamy nadzieję, że w przyszłości w ramach nowych projektów uda nam się wrócić na Cypr i do naszego EDITC Ltd!

Dziękuję za wspólny czas Partnerom!

Do zobaczenia w Krakowie,

Zespół FERI


#aktualizacja 07.2022

Szanowni Państwo,

kolejny etap za nami w projekcie „Transversal skills in time of COVID”! Wspólnie z Partnerami zakończyliśmy opracowywanie różnych materiałów oraz Poradnika dla Nauczycieli i Trenerów kształcenia zawodowego.
Zapraszamy do zapoznania się!

Niebawem wszystkie materiały będziemy udostępniać dla Państwa na specjalnej platformie dedykowanej wypracowanym rezultatom w ramach realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych!

Zespół FERI

METHODOLOGICAL_GUIDE _FOR_VOCATIONAL_EDUCATION_TEACHERS_ENG


PORADNIK_METODYCZNY_NAUCZYCIELA_KSZTAŁCENIA_ZAWODOWEGO


#aktualizacja 9.2021

Szanowni Państwo,

Z końcem września 2021 zakończyliśmy pracę nad raportem dotyczacy. Kompetencii personlanych i społecznych w branży ekonomiczno-administracyjnej w ramach projektu „Transversal skills in time of COVID”. Wszystkim Państwu, którzy brali udział w badaniach bardzo dziękujemy za wsparcie w docieraniu do danych. Państwa aktywność pozwoliła na wygenerowanie wniosków. Mamy nadzieję, że Raport spotka sie z Państwa uznaniem. Zabieramy się za materiały edukacyjne, skoro określiliście Państwo luki kompetencyjne dla naszej branży ekonomiczno-adminiatracyjnej.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

 RAPORT w wersji polskiej


 RAPORT w wersji angielskiej


 RAPORT w wersji greckiej


#aktualizacja 07.2021

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego projektu “Tranversal skills in time of COVID” zapraszamy wszystkich Pracodawców z branży ekonomiczno-administracyjnej o podzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi kompetencji pracowników, a także Nauczycieli kształcenia zawodowego branży ekonomiczno-administracyjnej. Wspólnie z naszymi Partnerami z Cypru i Irlandii będziemy pracować nad opisem kompetencji społecznych i personalnych dla branży ekonomiczno-administracyjnej uwzględniając zmiany spowodowane COVID-19. Państwa opinie, doświadczenie i wszelkie wskazówki bardzo pomogą nam na określenie luk kompetencyjnych, które są najważniejsze dla polskiego i europejskiego rynku pracy.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół FERI


#aktualizacja 05.2021

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy nowy projekt „Transversal skills in time of COVID”!

Pierwszy Kick of meeting międzynarodowego Partnerstwa w Krakowie za nami! Poukładane plany, rozrysowane harmonogramy, dokumentacja gotowa! Zabieramy się do pracy!

Zespół FERI