Wodorowe spotkanie – online
|||

Wodorowe spotkanie – online

W dniu 10.04 odbyło się kolejne spotkanie projektowe. Nasze spotkanie skupiało się na dyskusji i planowaniu wdrożenia projektu mającego na celu stworzenie systemu kompetencji i bazy wiedzy dla personelu MŚP (Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w rozwijającym się sektorze wodorowym. Projekt ma na celu wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zwiększenia kompetencji personelu w branży wodorowej. Cele…

Kwiecień planowanie: Warsztaty polsko-fińskie
|||

Kwiecień planowanie: Warsztaty polsko-fińskie

Bardzo dobra wiadomość! Już potwierdzone! W kwietniu wspólnie z liderem projektu Green Industry Foundation oraz Babahusky zaplanowaliśmy warsztat polsko-fiński w ramach projektu „Green Power”, który skupi się na rozwijaniu kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Warsztat „Kreatywność i Umiejętności Krytycznego Myślenia dla Zrównoważonego Rozwoju” Cel warsztatu:…

„Green Power” in action!
|||

„Green Power” in action!

Na ostatnim spotkaniu ekspertów projektu „Green Power” (marzec 2024) podsumowano różne dobre praktyki. Między innymi prezentowano przedsięwzięcie: CopenHill, znane również jako Amager Bakke. To innowacyjny kompleks miejski w Kopenhadze, stanowiący inspirujący przykład zrównoważonego wykorzystania przestrzeni miejskiej. Ten wyjątkowy projekt integruje funkcje elektrowni odpadowej z rekreacyjnymi możliwościami, oferując mieszkańcom i odwiedzającym unikalne doświadczenia. CopenHill wyróżnia się…

Międzynarodowe spotkanie online – wodorowe knucie:)
|||

Międzynarodowe spotkanie online – wodorowe knucie:)

20 luty 2024 odbyło się kolejne wodorowe knucie w międzynarodowym towarzystwie Partnerów. Jesteśmy w trakcie fazy badań, desk research, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Prace trwają intensywnie. Partnerzy systematycznie spotykają się w celu podsumowania działań, omówienia kierunków dalszych prac oraz wymiany wiedzy w obszarze zielonych rozwiązań oraz gospodarki wodorowej.

Kolejne eksperckie spotkanie „Green Power”
||||

Kolejne eksperckie spotkanie „Green Power”

16 lutego 2024 zorganizowaliśmy spotkanie Lidera Green Industry Foundation z ekspertami z Regionalnego Centrum Rozwoju Parzęczew oraz FERI, aby porozmawiać o kompetencjach kreatywności o analitycznego myślenia w zielonych przedsięwzięciach. Cyrkularne przykłady Parzęczewa są imponujące, stąd też postanowiliśmy zorganizować burzę mózgów właśnie tam! Analityczne myślenie w kontekście zielonych przedsięwzięć w mniejszych gminach odnosi się do systematycznego…

Spotkanie „Green Power” w Parzęczewie
||||

Spotkanie „Green Power” w Parzęczewie

Wraz z nowym rokiem zawitaliśmy do Parzęczewa, aby zaproponować współpracę w ramach projektu „Green Power”. W spotkaniu wziął udział: Burmistrz Pan Ryszard Nowakowski, Pani Prezes Ewa Witkowska, Pani Anna Sawicka – ekspert, Pan Sławomir Węglicki – ekspert oraz dr Aleksandra Ścibich-Kopiec reprezentująca Fundatora FERI. Po prezentacji projektu, celów i planowanych działań, Pan Burmistrz i Pani…

Spotkanie ekspertów – zielone zakończenie roku 2023!
|||

Spotkanie ekspertów – zielone zakończenie roku 2023!

I na zakończenie roku w 12.2023 jeszcze jedno spotkanie w ramach projektu „Green Power” wzbogaciło nas o kolejne informacje dotyczące fińskich doświadczeń w zielonym obszarze. Fiński system edukacyjny jest uznany w Europie za innowacyjny i skuteczny. Oferuje cenne wskazówki dotyczące kształtowania postaw i kompetencji młodych ludzi w obszarze zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście szkolenia zawodowego…

Międzynarodowe spotkanie w Warszawie – „Ready to start”
||

Międzynarodowe spotkanie w Warszawie – „Ready to start”

W dniu 21 listopada 2023 mieliśmy przyjemność gościć Ekspertki z Macedonii: Katerina Zlatanovska Popova oraz Bilijana Velevska. Wspólnie z naszym partnerem IMPULSI skupiliśmy się na dwóch obszarach projektu: warsztat dotyczący Podręcznika dla doradców oraz Wytycznymi do tworzenia gier multimedialnych w projekcie „Ready to start”. W warsztatach wzięło udział 7 ekspertów. Spotkanie zakończyło się kolacją oraz…

„Transversal skills in time of Covid” – our international project meeting!
|

„Transversal skills in time of Covid” – our international project meeting!

W trakcie spotkania omówiliśmy opracowane i przygotowane produkty multimedialne. Ustaliliśmy kolejne działania eksperckie oraz zarys działań upowszechniających. Zaplanowaliśmy także ostatnie spotkanie w Irlandii, gdzie będziemy pracować nad agendami na konferencję zamykającą projekt oraz seminaria upowszechniające. Ufff… na szczęście był też czas na planowanie! Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy już nie zaczęli rozmów dot. ERASMUS2023! Mamy mnóstwo…